Vi utvikler kompetansen Norge trenger

Vi har sterk tro på at alle mennesker besitter viktige ressurser, og vår oppgave er å støtte hver enkelt person til å realisere sitt potensial – til glede for seg selv, arbeidsgiveren og samfunnet.

Les mer

Kompetansepartneren

Vi støtter mennesker med kompetanseutvikling gjennom hele prosessen fra jobbsøker til ettertraktet ressursperson i arbeidslivet.

Vi bruker arbeidslivet som læringsarena, og vi kan følge de ansatte helt til de har formalkompetansen bedriften trenger. Målet er at hver enkelt person får realisert sitt potensiale – til glede for seg selv, arbeidsgiveren og samfunnet.

Våre opplæringstjenester består av områdene Jobbsøk, Basiskompetanse og Fagbrev

Hvert område inneholder ulike kurstilbud , men de bygger også opp under hverandre og danner et komplett opplæringstilbud. Det gir kontinuitet og planmessighet i kompetanseutviklingen for både deltaker og bedrift.

Aktuelt fra Hero kompetanse

Sylvi Listhaug på mottaksbesøk

Fredag 26. februar var statsråd Sylvi Listhaug på besøk i Ålesund. Hun var i møte med kommunens ledelse på rådhuset, møtte flyktninger som er økonomisk selvhjulpne, besøkte et bofellesskap for enslige mindreårige flyktninger før hun ankom Heros mottakssenter i Ålesund på ettermiddagen. Bildetekst: Fra venstre ser vi nestleder og økonomiansvarlig Samir Pajevic,..

Les mer

Hero bidratt til høringsuttalelser

Hero er medlem i bransjeorganisasjonene Driftsoperatørforum (DROF) og NHO Service, og har i den sammenheng vært b..

Les mer

Gledesfylt dag på Refstad transittmottak

Skolestart med brask og bram Mottaksansatte tok sammen med rektor og lærere ved Grünerløkka skole imot barna..

Les mer

Heros verdier i møte med asylsøkere

Mandag 18. og tirsdag 19. januar var et stort antall journalister fra hele Europa til stede da Hero kompetanse gjen..

Les mer


hovedbilde

Får brukt sine ressurser bedre

Gjennom Hero kompetanses kurs Arbeids­norsk utviklet Christian og Ramona Martinas bedre norskkunnskaper og er nå trygge språkbrukere som får utnyttet mer av sin kompetanse i arbeidshverdagen.

Christian og Ramona Martinas kommer opp-rinnelig fra Romania, men har jobbet hos ISS de siste fem årene. Ekteparet jobber i en kantine på IT Fornebu, der de tilbereder og serverer mat til 80 ulike bedrifter.

Les mer