Fagbrev – høyere kvalitet i medarbeidere og leveranser

Vi bistår medarbeidere som ønsker formalkompetanse. Det kan være fagbrev eller andre offentlige prøver.

Å ta fagbrev i voksen alder krever tro på seg selv. Derfor handler det ikke bare om opplæring, men også om motivasjon og støtte. Deltakerne får både kunnskapen og tryggheten de trenger til å mestre prøvene de skal gjennom.

Formalkompetanse gir nye muligheter til å realisere sitt potensial i arbeidslivet. For virksomheten betyr det bedre kvalitet og flere fornøyde kunder.


Del: