Om oss

Vi brenner for å gjøre en ny fremtid mulig for våre deltakere

Vi har sterk tro på at alle mennesker besitter viktige ressurser, og vår oppgave er å støtte hver enkelt person til å realisere sitt potensial – til glede for seg selv, arbeidsgiveren og samfunnet.

Det norske arbeidslivet har et stadig økende overskudd av ufaglærte, og samtidig et underskudd på faglært arbeidskraft. Hero kompetanse ønsker å bidra til å løfte mennesker ut av kategorien ufaglært og opp i kategorien faglært, slik at de blir en ettertraktet ressurs i det norske arbeidsmarkedet. Vi støtter mennesker med kompetanseutvikling gjennom hele prosessen fra jobbsøker til ettertraktet ressursperson i arbeidslivet.

Vi bruker arbeidslivet som læringsarena, og tilbyr arbeidsnær opplæring og oppfølging av den enkelte deltaker, slik at de får akkurat den kompetansen og forståelsen som gjør dem til attraktive arbeidstakere.

Hero kompetanse ble opprettet som selvstendig enhet i Hero Norge AS i 2006, og ble eget aksjeselskap i 2016. Våre tjenester har vist seg så gode at vi fra 2015 er Norges ledende leverandør av arbeidsmarkedstiltak for minoritetsspråklige, og blant de største aktørene innen Basiskompetanse i Arbeidslivet. Vi er så heldige å få lov å gi våre tjenester til mer enn 2500 mennesker hvert år, i samarbeid med over 600 engasjerte arbeidsplasser som legger til rette for vekst og læring.

Vi tilbyr våre tjenester i tilknytning til våre kompetansesentre i Bergen, Lillestrøm, Oslo og Stavanger, samt basiskompetanseopplæring i lokalene til arbeidsgiver. Sentrene våre er kjennetegnet av engasjementet som våre mer enn 60 ansatte fyller rommene og menneskemøtene med. Dette engasjementet for å støtte våre deltakere til å oppnå sine mål er en samlende beskrivelse av våre ansatte. Ellers representerer vi et stort mangfold, både i etnisk bakgrunn og alder, yrkesbakgrunn og hårsveis. Se noen utvalgte profiler for å få et inntrykk av hvem vi er.