OAG

Olav Aanestad Godiksen

Olav er prosjektleder i Hero kompetanse avdeling Bergen, og jobber med innvandrers tilgang til arbeids- og boligmarkedet, samt konflikthåndtering. Olav er utdannet sosialantropolog, og har tidligere jobbet i både Libanon og Kina. Hans faglige og internasjonale bakgrunn har gitt ham verdifulle erfaringer med å jobbe med mennesker i forskjellige sosial og kulturelle settinger, noe som kommer godt med i det daglige arbeidet med innvandrere i Norge.

Gjennom flere år i Hero kompetanse har han veiledet mange innvandrere på vei inn i sine nye liv i Norge, og sett hvilke positive bidrag disse kan tilføre sine arbeidsplasser og nabolag. Innvandrerne han har veiledet kommer fra hele verden; noen med høy utdanning og lang arbeidserfaring, og andre med kun ett par år grunnskoleutdanning og lite formell arbeidserfaring. Gjennom kursing og veiledning, og dialog med hver enkelt deltaker har han gang på gang sett hvordan folk, uavhengig av sin bakgrunn, finner veier inn i det norske samfunn, og blir en del av og beriker felleskapet.

Bolig er en viktig brikke i innvandreres tilværelse. Folks bosituasjon legger sterke føringer på livene de lever. Det å kunne etablere seg i boligmarkedet, i trygge og gode rammer, er en forutsetning for å lykkes i arbeidslivet og livet forøvrig. Gjennom prosjektarbeid for både Husbanken og IMDi har Olav jobbet med hvordan en kan styrke boligkarrieren til innvandrere.

Et annet element for å få en trygg og god tilværelse er et lavt konfliktnivå. Gjennom flere år har Olav drevet med kursing i konfliktforståelse og konflikthåndtering for ansatte i flyktningmottak. Teknikker herfra bruker han blant annet også i veiledning av innvandrere, for hjelpe den enkelte å bygge tillit og skape gode relasjoner i arbeidslivet.