Vi utvikler kompetansen Norge trenger

Alle mennesker besitter viktige ressurser, og vår oppgave er å støtte hver enkelt person til å realisere sitt potensial – til glede for seg selv, arbeidsgiveren og samfunnet.

Les mer

Heroskolen

Aktuelt fra Hero Kompetanse

Gratis digital smakebit på nivå B2 og C1 på Heroskolen

Heroskolen inviterer deg som skal ta Norskprøven på B2 eller C1 nivå til en gratis digital samling. Lær de beste strategiene og metodene fra våre lærere. Denne samlingen er perfekt for de som ønsker å få verdifulle tips og innsikt om hvordan du kan nå høyere nivåer i norsk! Er du Nav-veileder, personalansvarlig i en bedrift eller rådgiver/lærer på skoler som har flere minorite..

Les mer

Gratis norskkurs på A2/B1-nivå (Nettkurs)

For å søke om norsk statsborgerskap må man dokumentere at man har fått B1 på muntlig norskprøve. I samarbeid..

Les mer

Intensivt forberedelseskurs til B1-B2-prøven

  Heroskolen vil starte et kurs for deg som skal ta Norskprøven på B1-B2-nivå i september eller desember..

Les mer

Sommerkurs (kveldstid)

Dette kurset passer for deg som ønsker å ta norskprøve i september og vil komme til B1-nivå på kort tid. De..

Les mer