Vi utvikler kompetansen Norge trenger

Alle mennesker besitter viktige ressurser, og vår oppgave er å støtte hver enkelt person til å realisere sitt potensial – til glede for seg selv, arbeidsgiveren og samfunnet.

Les mer

Kompetansepartneren

Aktuelt fra Hero Kompetanse

Gratis norskkurs på A2/B1-nivå i Stavanger

For å søke om norsk statsborgerskap må man dokumentere at man har fått B1 på muntlig norskprøve. Hero kompetanse har fått klippekort-midler fra IMDi og skal starte kveldskurs som skal fokusere på muntlig og skriftlig norsk på A2/B1-nivå. Dette kurset vil hjelpe deltakerne til å nå målet om B1 i muntlig norsk, samt utvikle det skriftlige språket til deltakerne. Alle som ikke har re..

Les mer

Hero hjelper deg å nå målet – helt gratis

For å søke om norsk statsborgerskap må man dokumentere at man har fått B1 på muntlig norskprøve. Hero komp..

Les mer

Tøffere arbeidsmarked trigger motivasjonen 

Resultatene fra norskprøvene ved Øvre Eiker voksenopplæring innebærer måloppnåelse på 100% for de som har..

Les mer

Helhetlig fokus skaper resultater

Det er gledelig å se at faktiske resultater med god margin topper måltallene som ble satt for fire år siden da H..

Les mer