Vi utvikler kompetansen Norge trenger

Alle mennesker besitter viktige ressurser, og vår oppgave er å støtte hver enkelt person til å realisere sitt potensial – til glede for seg selv, arbeidsgiveren og samfunnet.

Les mer

Heroskolen

Aktuelt fra Hero Kompetanse

Gratis norskkurs på A2/B1-nivå i Stavanger

For å søke om norsk statsborgerskap må man dokumentere at man har fått B1 på muntlig norskprøve. I samarbeid med integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi) sin norskopplæringsordning kan vi tilby 90 timer gratis norskopplæring. Dette kurset vil hjelpe deltakerne til å nå målet om B1 i muntlig norsk, samt utvikle det skriftlige språket til deltakerne. Alle som ikke har rett til gr..

Les mer

Gratis norskkurs på A2/B1-nivå (Nettkurs)

For å søke om norsk statsborgerskap må man dokumentere at man har fått B1 på muntlig norskprøve. I samarbeid..

Les mer

Gratis norskkurs på A2/B1-nivå i Stavanger

For å søke om norsk statsborgerskap må man dokumentere at man har fått B1 på muntlig norskprøve. Hero kompeta..

Les mer

Hero hjelper deg å nå målet – helt gratis

For å søke om norsk statsborgerskap må man dokumentere at man har fått B1 på muntlig norskprøve. Hero komp..

Les mer