Vi støtter mennesker med kompetanseutvikling gjennom hele prosessen fra jobbsøker til ettertraktet ressursperson i arbeidslivet.

Vi bruker arbeidslivet som læringsarena, og vi kan følge de ansatte helt til de har formalkompetansen bedriften trenger. Målet er at hver enkelt person får realisert sitt potensiale – til glede for seg selv, arbeidsgiveren og samfunnet.

Våre opplæringstjenester består av områdene Jobbsøk, Basiskompetanse og Fagbrev

Hvert område inneholder ulike kurstilbud , men de bygger også opp under hverandre og danner et komplett opplæringstilbud. Det gir kontinuitet og planmessighet i kompetanseutviklingen for både deltaker og bedrift.

Heroskolen


Del: