Kompetansepluss – mestring gir bedre resultater for alle parter

Vi tilbyr arbeidsnær opplæring av ansatte i grunnleggende ferdigheter med utgangspunkt i jobbkrav og prosedyrer. Vi utvikler de ansattes språkferdigheter og digitale kompetanse slik at de kan utføre arbeidsoppgavene raskt og presist, og står bedre rustet til å begynne på eventuell fagbrevopplæring.

Det gir mestring og bedre resultater for alle parter.

Kompetansepluss finansieres gjennom Kompetanse Norge, som er regjeringens forlengede arm. Her gis tilskudd til opplæring av ansatte innen arbeidsrettet norsk, regning og digitale ferdigheter.

Hero Kompetanse sikrer søknad om midler til Kompetansepluss- opplæring av deres ansatte, slik at opplæringen blir kostnadsfri for deres virksomhet. Vi gjennomfører også opplæringen som er direkte tilpasset de kompetansekrav og verktøy deres virksomhet benytter, slik at dere vil oppleve høyere kvalitet og mer fornøyde medarbeidere. Vi tilbyr opplæring i norsk og digitale ferdigheter, enten hver for seg eller som en integrert opplæringspakke.

hovedbilde

Får brukt sine ressurser bedre

Gjennom Hero kompetanses kurs Arbeids­norsk utviklet Christian og Ramona Martinas bedre norskkunnskaper og er nå trygge språkbrukere som får utnyttet mer av sin kompetanse i arbeidshverdagen.

Christian og Ramona Martinas kommer opp-rinnelig fra Romania, men har jobbet hos ISS de siste fem årene. Ekteparet jobber i en kantine på IT Fornebu, der de tilbereder og serverer mat til 80 ulike bedrifter.

Les mer

Del: