Fagbrev og Studiekompetanse – sikrer varig arbeid

Vi bistår medarbeidere som ønsker formalkompetanse. Det kan være fagbrev, Studiekompetanse eller andre offentlige prøver.

Å ta fagbrev i voksen alder krever tro på seg selv. Derfor handler det ikke bare om opplæring, men også om motivasjon og støtte. Deltakerne får både kunnskapen og tryggheten de trenger til å mestre prøvene de skal gjennom.

Formalkompetanse gir nye muligheter til å realisere sitt potensial i arbeidslivet. For virksomheten betyr det bedre kvalitet og flere fornøyde kunder. For den enkelte betyr det muligheten for varig arbeidstilknytning.


Del: