For Nav

NAV er vår største og viktigste kunde. Når du melder på en arbeidssøker til kurs hos oss skal du være trygg på at alle våre ansatte forstår sitt oppdrag og sin rolle som leverandør. Vi arbeider etter gode systemer for kvalitetssikring og etterlevelse. Vårt ledelsessystem for kvalitet er sertifisert etter den internasjonale ISO 9001-standarden

Systemet sikter mot kontinuerlig forbedring og etterlevelse av alle relevante krav.

Våre ansatte motiveres av at deltaker når sine mål. Vi samarbeider nært med deg som innsøker i alle tilfeller der det er ønskelig og hensiktsmessig. Vi tar alltid kontakt med deg når det dukker opp problemstilling som du som NAV-veileder bør være kjent med.

 

Vurderer du norskopplæring for en av dine arbeidssøkere? Se mer informasjon om våre kurs eller ta kontakt med oss :  Ta kontakt 


Del: