Aktuelt

Gratis norskkurs på A2/B1-nivå i Stavanger

For å søke om norsk statsborgerskap må man dokumentere at man har fått B1 på muntlig norskprøve. Hero kompetanse har fått klippekort-midler fra IMDi og skal starte kveldskurs som skal fokusere på muntlig og skriftlig norsk på A2/B1-nivå. De..

Les mer

Hero hjelper deg å nå målet – helt gratis

For å søke om norsk statsborgerskap må man dokumentere at man har fått B1 på muntlig norskprøve. Hero kompetanse har fått klippekort-midler og skal starte kveldskurs som skal fokusere på muntlig og skriftlig norsk på A2/B1-nivå. Dette ku..

Les mer

Tøffere arbeidsmarked trigger motivasjonen 

Resultatene fra norskprøvene ved Øvre Eiker voksenopplæring innebærer måloppnåelse på 100% for de som har avlagt prøven i de to kursene Norskopplæring og Barnehageassistent.  For å lykkes med dette kreves det dyktige norskinstrukt..

Les mer

Helhetlig fokus skaper resultater

Det er gledelig å se at faktiske resultater med god margin topper måltallene som ble satt for fire år siden da Hero kompetanse inngikk kontrakt med NAV om tiltaket “Jobb med norsk”.   Gjennom fire år har flere hundre minoritetsspråklige..

Les mer

Trygghet og selvtillit skaper språkmestring

Kartlegge deltakernes styrker, skape trygghet og bygge selvtillit, mener rådgiver Tore Fauske Haugen er nøkkelen til å tørre søke nye utfordringer og lykkes med å lære norsk.   Rådgiver Tore Fauske Haugen har siden april jobbet med tilta..

Les mer

NHC + CHARGE = WELFARE 2.0

Heros moderselskap NHC, og vår mangeårige samarbeidspartner Charge, har gått sammen om å tilby et 10 måneders akselerator-løp for start ups innen helse- og velferdssektoren. Dette er Welfare 2.0. Det unike her er at de utvalgte bedriftene v..

Les mer

Henrietta Nederhoed er innvandrer til Norge

Hun kom til Norge i 2001, og er i dag Styrer i Ullensakergata og Vålerenggata barnehage. I 2012, ble hun for første gang kontaktet av Hero Kompetanse, med spørsmål om hun kunne ta imot en praktikant i barnehagen. Det var 3 som møtte til intervju..

Les mer

Innvandrere skal få vise hva de kan på eget språk

Tor Brekke i Hero sier det er svært positivt at regjeringen for å hjelpe flyktninger og innvandrere raskere inn i arbeidslivet nå åpner for at de kan få vurdert sin realkompetanse på andre språk enn norsk og samisk.  – For å lykkes med..

Les mer

PRIVAT + OFFENTLIG = PROFFENTLIG

NHO har lansert et nytt ord; proffentlig, for å hylle samarbeidet mellom private og offentlige løsninger, et samarbeid vi har lange tradisjoner for i Norge. Slik løser vi velferdsutfordringer – også i fremtiden! Proffentlig er et ord som al..

Les mer

Samarbeid om utvikling av nye konsepter rettet mot minoriteter

Hero Kompetanse og Face2Face Brobyggersenter starter opp et samarbeid om utvikling av nye konsepter rettet mot minoriteter. -Vi vil bruke de neste månedene til å skreddersy intensive kurs både for nyankomne i introduksjonsfasen, samt for minori..

Les mer