Konferansen Fra flukt til arbeid

Konferansen Fra flukt til arbeid ble en stor suksess med hele 240 deltakere og høy kvalitet på innleggene. Alle de viktige instansene på integreringsfeltet var til stede og holdt innlegg. Ordfører og kommunaldirektør i Stavanger fremhevet godt samarbeid med Hero gjennom flere tiår.

For oss i Hero Kompetanse var det viktig å lytte til partene i arbeidslivet, få input på relevant forskning og inspirasjon til videre arbeid. Tor Brekke og Linda Hagen bidro med viktige innlegg. Stavanger-avdelingen ved blant andre Margareth Berg og Eyasu Alemie  stod på stand og presenterte våre tilbud om forkurs på veien mot fagbrev og Kompetansepluss inn i virksomhetene.

,

Del: