Helhetlig fokus skaper resultater

Det er gledelig å se at faktiske resultater med god margin topper måltallene som ble satt for fire år siden da Hero kompetanse inngikk kontrakt med NAV om tiltaket “Jobb med norsk”.  

Gjennom fire år har flere hundre minoritetsspråklige med bakgrunn fra hele verden deltatt i Hero kompetanse sitt tiltak “Jobb med norsk” på oppdrag fra NAV. Felles for deltakerne har vært at de ved oppstart har vært svake i norsk og hatt problemer med å komme inn i det norske arbeidsmarkedet. Tiltaket er nylig avsluttet, og avdelingsleder Aage Østerstrøm  og daglig leder Tor Brekke kan se tiltak på fire innholdsrike, lærerike og vellykkede år. Utfordringene pandemien bød på, tok de med strak arm. 

  • Jeg er stolt og takknemlig for den gode jobb våre ansatte har gjort på dette tiltaket.  Det arbeid som er gjort har stor betydning for den enkelte deltaker og for samfunnet generelt. Jeg er glad for at vi har kunnet tilby alle ansatte videre jobb på nye tiltak. Erfaring, kompetanse og engasjement for målgruppen er suksessformelen i yrkesrettet norskopplæring for minoritetsspråklige, sier Tor Brekke, daglig leder i Hero Kompetanse. 

Pandemien gav bratt læringskurve 

Tiltaket har hatt rullerende opptak gjennom fire år på de tre lokasjonene Sandvika, Lillestrøm og Ski. Deltakerne har vært en del av tiltaket i alt fra tre til seks måneder og opp til ett år. Til tross for en pandemi som slo til midt i tiltaket, har erfarne veiledere klart å lede deltakerne gjennom tiltaket, og det med svært gode resultater. Måltallene fra NAV sier at etter endt tiltak skal 80 prosent av deltakerne gå ut i arbeid, utdanning eller videre praksis gjennom NAV. 

  • Resultatene viser at over 90 prosent av deltakerne våre har nådd målet, det er helt fantastisk, sier en begeistret avdelingsleder, Aage Østerstrøm. 
  • Klart det var krevende, spesielt for de svakeste, da hverdagen plutselig ble digitalisert. Vi kom oss likevel godt gjennom det og deltakerne selv er fornøyde og takknemlige. Læringskurven var bratt, men god. 

Tiltaket har hatt et helhetlig fokus på norsktrening sammen, informasjon om norsk arbeidsliv, arbeidsmarked, jobbsøkingsprosess og deretter avsluttende arbeidspraksis. 

Gode relasjoner er avgjørende

Praksisen har hatt fokus på yrkesrettet arbeidstrening, og deltakerne har fått prøve seg i mange ulike bransjer, ut fra egne ønsker og ferdigheter. Lager, transport, butikk, skole, SFO og helse er blant de bransjene som har tatt imot deltakerne, selv under pandemien. 

  • For å lykkes er vi som veiledere helt avhengige av å ha et tett samarbeid og god relasjon med både deltakere, NAV-veiledere og arbeidsmarkedet, slår Østerstrøm fast. 
  • Tilbakemeldingene fra deltakerne er at de trives på tiltaket, de lærer norsk og det er motiverende å jobbe i grupper med andre i samme situasjon. Å få tett oppfølging av støtte fra norsklærere og arbeidsveiledere er likevel helt avgjørende. 

 

Del: