Trygghet og selvtillit skaper språkmestring

Kartlegge deltakernes styrker, skape trygghet og bygge selvtillit, mener rådgiver Tore Fauske Haugen er nøkkelen til å tørre søke nye utfordringer og lykkes med å lære norsk.  

Rådgiver Tore Fauske Haugen har siden april jobbet med tiltaket “Norskopplæring” i Vestre Viken/Hallingdal og har vært med å starte tilsvarende tiltak i Modum kommune. NAV sine mål for tiltakene er klare. Etter endt tiltak skal 90 prosent av alle deltakerne komme opp på a2 eller b1 nivå ut fra deres yrkesønsker og krav til norsknivå i ønsket yrke. I tillegg skal 80 prosent av deltakerne kvalifiseres til arbeid, utdanning eller videre tiltak. For å lykkes settes det store krav til rådgiverne i Hero kompetanse som skal hjelpe deltakerne i mål. 

Tiltaket varer i 25 uker og består av tre ulike moduler. Første uke med kartlegging, Tolv uker norskopplæring innrettet rundt arbeidslivet, språk og samfunnet vårt, etterfulgt av tolv uker hvor deltakerne er ute i jobbpraksis. Praksisen handler om å praktisere norsk og få erfaring i forhold til hvordan arbeidslivet fungerer, både sett fra arbeidstaker og arbeidsgivers perspektiv. I modul tre jobber rådgiverne mest i kulissene.  

  • Det er viktig at deltagerne knytter relasjoner til arbeidsplassen, leder og kollegaer. Vår jobb er å være en prestasjonshjelper, som forsterker at det gode skjer og samtidig hjelper de til å både anerkjenne og jobbe med hva de kan gjøre bedre, forklarer Haugen.  

Den viktige mestringen 

Å oppleve både faglig og sosial mestring er helt avgjørende, spesielt ettersom mange av deltakerne har opplevd lite mestring over en lengre periode. 

  • Det fører ofte til at mange opplever en negativ mestringsforventning og tenker hvorfor skal jeg få til dette nå, når jeg ikke har fått det til før. Det handler om å gi deltagerne tro på at jeg som rådgiver faktisk har tro på at de vil mestre dette. Her er vår jobb som rådgivere helt avgjørende for å skape en egen positiv forventning.  

Et sitat fra den danske filosofen Søren Kierkegaard, mener Haugen er spesielt viktig i arbeidet med minoritetsspråklige. 

  • «Hvis det i sannhet skal lykkes å føre et menneske hen til et bestemt sted, må man først og fremst passe på å finne ham der hvor han er, og begynne der”.  Vi søker etter styrkene som deltagerne har, noen ganger er det lett å finne, andre ganger må vi bruke både kløkt og tid. Samtidig er det viktig at vi ikke blir involverte, for det er ikke våre tanker og mål som skal prege deltagerne.  

En arabisk kvinne på 61 år som var deltaker på et av Haugens tiltak, sendte i etterkant en e-post for å uttrykke sin takknemlighet. 

  • Hun skrev til meg at hun var så takknemlig for uansett hva hun prøvde å si, så forstod jeg henne, Det gav henne en stor selvtillit som førte til at hun endelig turte å gå på butikken eller apoteket alene. Det gjør meg så stolt, sier Haugen. 

Fellesskap som motivasjon 

Å jobbe med mennesker som på ulike måter har opplevd utenforskap, opplever Haugen som givende og viktig.  

  • Det å finne og deretter sette søkelys på det enkelte menneskets styrker, skape trygghet og forsterke selvtillit, gir lyst til å søke nye utfordringer. Samtidig er fellesskapet med andre deltagere helt avgjørende, dette gir en tilhørighet som mange av dem har savnet i en lengre periode. Det å være en del av et fellesskap, hvor alle har styrker og bidrar på sine ulike måter, er kanskje det som gir sterkest inntrykk – så enkelt, samtidig så effektfullt, slår han fast.

Tore Fauske Haugen sammen med deltaker.

Del: