Vi tar samfunnsansvar!

Vi har i flere år laget en rapport for å vise samfunnsansvaret i Hero, og i år har vi for første gang laget en felles rapport for hele NHC. NHC Group består av Hero, Norlandia Preschools, Norlandia Care og Aberia.

I samfunnsansvarsrapporten løfter vi frem praksis fra ulike deler av vår virksomhet som vi er stolte av og som vi tenker kan gi inspirasjon også til andre aktører. Rapporten belyser innsatsen fra våre ansatte og den verdien vi skaper for våre kunder hver dag.

Rapporten gir også en oversikt over vårt systematiske arbeid med kvalitet og resultater på dette feltet.

Vi har i årets utgave av rapporten gjort et intervju med deriblant våre eiere, samt med de fire lederne som er ansvarlige for hvert av områdene våre i Sverige. Vi håper mange vil finne det interessant å lese om deres perspektiver på samfunnet, våre sektorer og våre arbeidsmåter.

God lesing!

Les rapporten her:
https://www.hero.no/wp-content/uploads/2018/10/CSR-rapport_Hero_NHC-Group-Norsk-2018-2019.pdf

Tidligere års rapporter kan du lese her:
https://www.hero.no/om-oss/arsrapport/

Del: