Om oss

Hero Kompetanse er en privat bedrift som arbeider med mangfold, kompetanseheving og selvforsørgelse. Vi er en del av Ifront-konsernet  og har nære bånd til Herogruppen. All vår virksomhet handler om at den enkelte kursdeltaker skal få brukt sine ressurser til beste for seg selv, sin familie, for arbeidsgivere og for samfunnet. Vi er spesialister på språktrening og karriereveiledning rettet mot flerkulturelle arbeidssøkere. Gjennom dette arbeidet tilfører vi verdi. NAV er vår største enkeltkunde.

 

Vår visjon forplikter oss til å ivareta mangfold også blant egne ansatte, slik at ulike samfunnsgrupper og minoriteter er godt representert i vår egen organisasjon. Vi har ansatte fra mange ulike nasjoner som snakker mange ulike språk. Vi ønsker å være en inkluderende bedrift og dyktige til å få flerkulturelle arbeidsmiljø til å prestere godt.

 

Åpenhetsloven

Åpenhetsloven trådte i kraft 1. juli 2022. Hovedformålet med loven er å fremme virksomheters respekt for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold. Loven skal også sikre at allmennheten har tilgang til informasjon om hvordan virksomheter håndterer sin menneskerettighetsrisiko.

Åpenhetsloven Hero Kompetanse