kosar

Bli kjent med våre ansatte – 2

Kosar er en av våre flotte ansatte, som hver dag støtter deltakerne i deres prosess mot å kunne benytte hele sitt spekter av ressurser i norsk arbeidsliv. Hennes egen vei inn i norsk arbeidsliv står som et engasjerende eksempel på mulighetsrommet i en ny kultur, et nytt arbeidsmarked.

Med bakgrunn fra både Pakistan og Skottland har Kosar tilgang på levd kunnskap fra flere forskjellige tradisjoner og kulturer. Hun har også gått gjennom den prosessen som så mange av våre deltakere må gå- å oversette sin livserfaring fra familiesfæren i hjemlandet til kompetanse som er ettertraktet i det norske arbeidslivet. Som deltaker på et av NAVs jobbsøkerkurs tok hun i 2006 initiativet til å utforme et kurs spesielt for innvandrerkvinner som skulle inn i norsk arbeidsliv. Hun ble selv ansatt av tiltaksarrangøren Reaktorskolen for å være blant de første instruktørene til å gjennomføre. Tiltaket Innvandrerkvinners kompetanse utviklet seg til å bli et av de store NAV-tiltakene, og i årene 2011 til 2015 hadde Hero Kompetanse til sammen mer enn 1100 innvandrerkvinner hos oss i 6 mnd, med mål om å bli aktive deltakere i norsk arbeids- og samfunnsliv.

Kosar legger vekt på at deltakerne må begynne «å lage sin egen skygge, og tre ut av skyggen fra sine ektemenn og familier». I dette ligger en nødvendig prosess hvor kvinner som ikke har tenkt på seg selv som en deltaker i arbeidslivet, får støtte til å bygge en ny identitet som aktuell arbeidstaker; mange kommer fra kulturer hvor kvinner ikke deltar aktivt i arbeidslivet, og har etter ankomst til Norge fortsatt å leve i en lukket familiesfære. Før de kan begynne å tanke aktivt på hvordan de skal søke jobb, må de støttes til å reflektere over hva det vil si å stå i arbeid; hvordan skal familien støtte ift barnepass og hjem, dersom de skal starte på jobb kl 07.00? Hvilken fysikk må de ha for å utføre arbeid i en pleieinstitusjon? Dette er prosesser som krever kunnskap om krav og roller i arbeidslivet, og tid til å avklare med familien. Utkommet av prosessen ble godt oppsummert av en deltaker som sa «Jeg har fått øyne»; i dette ligger at de har begynt å se på det norske samfunn og arbeidsliv med et utforskende blikk, med tanke på hvordan de selv kan bli aktive deltakere.

Kosar er blant de mange av våre ansatte som selv har innvandrerbakgrunn, og derfor kan veilede deltakere i samme situasjon med tyngde og presisjon. Hun er et levende eksempel på hvordan flerkultur kan være en styrke og gi dybde til både innsikt og utsikt, og ikke minst- en kunnskap som gjør at flere av våre deltakere finner sin egen vei til å bli ressurs i norsk arbeidsliv.