Ruby Iftikhar

Bli kjent med Ruby Iftikhar

Ruby er Rådgiver i Hero Kompetanse. Kurskonseptet hun jobber i heter Praksisbassert Opplæring for minoritetsspråklige. Etter å ha fullført utdannelsen Arbeids- og velferdsfag ved Høgskolen i Østfold, begynte hun fast hos oss etter en kort praktikantperiode.  Ruby har tittelen Velferdsviter. Et studium som gav henne spesialkompetanse i HR/personalarbeid, arbeidsinkludering og prosjektarbeid.

Det som har kjennetegnet Ruby, er hennes lærevillighet, ydmykhet og lune fremtoning. Hun jobber hardt og er svært glad for å kunne hjelpe både elever og kolleger.

For oss som arbeider i Hero Kompetanse, er hun en ressursperson med skarpt hode, noe både ledere og ansatte drar nytte av. Som kursansvarlig, leverer hun gode resultater. Dvs. mange kursdeltakere får hjelp, der målet er å komme ut i fast betalt arbeid og bli uavhengig støtte fra det offentlige.

Hun ser ung ut, men hun er en voksen sterk kvinne med arbeidserfaring, ikke bare som rådgiver der veiledning og coaching preger hverdagen, men også som butikkmedarbeider og tannlegesekretær.

Hennes egne ord:
«Jeg stiller krav til meg selv, og er målrettet i det arbeidet jeg gjør. Å være en god hjelp for deltakerne i en hektisk hverdag er ting jeg verdsetter. Som rådgiver kan min evne til å jobbe effektiv og nøyaktig bidra til at deltakerne får best mulig hjelp slik at de kan føle mestring og raskt komme ut i jobb».