Kantineansatte kurset i arbeidsnorsk:

Får brukt sine ressurser bedre

Gjennom Hero kompetanses kurs Arbeids­norsk utviklet Christian og Ramona Martinas bedre norskkunnskaper og er nå trygge språkbrukere som får utnyttet mer av sin kompetanse i arbeidshverdagen.

Christian og Ramona Martinas kommer opp-rinnelig fra Romania, men har jobbet hos ISS de siste fem årene. Ekteparet jobber i en kantine på IT Fornebu, der de tilbereder og serverer mat til 80 ulike bedrifter.

Når man arbeider med tilberedning og serve­ring av mat og drikke, er det mange regler og prosedyrer som skal følges og dokumenteres. Opplæring i skriftlig norsk tok derfor utgangs­punkt i gjennomarbeiding av relevante doku­menter og prosedyrebeskrivelser. På denne måten ble læringen direkte relevant for arbeidet, og dermed motiverende for voksne lærende. Arbeidet med prosedyrene skaper også rom for diskusjoner om hvorfor arbeidsgiver har rutinene, og dermed en bedre forståelse for norsk arbeidsliv, og ikke bare pugging av grammatikk.

– Jeg skjønte kanskje ordene, men ikke selve innholdet i internkontrollen for mat. Kurset var tilpasset mitt nivå, og læreren forstod mine utfordringer og kunne tilpasse undervisningen slik at jeg fikk mest utbytte. Med dette kurset i bunnen er det lettere å lære og utvikle meg selv på egenhånd, sier Ramona.

For ISS er det viktig å kunne bruke sine ansatte i alle deler av kantinedriften, både på kjøkken og ute blant kunder. Opplæring i muntlig norsk fokuserte mye på møtet med kunden ute i kanti-nen. Det viktig å lære ord og uttrykk for å kunne presentere menyen, men det er ikke nok for å være en god serviceyter. Kurset fokuserer derfor mye på rollespill, slik at deltakerne blir trygge i rollen som kafévert, og får forståelse for hva som oppleves som god service i Norge.

– Jeg fikk stort utbytte av kurset, før var jeg redd for å snakke norsk på jobb, og brukte mest engelsk, sier Christian, som er fornøyd med at kurset var tilpasset deres jobb og konkrete arbeidsoppgaver.

Rachelle De Torres Eriksen, Driftsjef hos ISS Catering Oslo, sier at utviklingen til kursdelta­kerne var stor.

– Det var interesant å se hvordan de gikk fra å være forsiktige og nølende første kursdag til å bli trygge både på seg selv, andre og på språket ved kursets slutt, sier hun.


Del: