Vi utvikler kompetansen Norge trenger

Vi har sterk tro på at alle mennesker besitter viktige ressurser, og vår oppgave er å støtte hver enkelt person til å realisere sitt potensial – til glede for seg selv, arbeidsgiveren og samfunnet.

Vi brenner for å gjøre en ny fremtid mulig for våre deltakere

Det norske arbeidslivet har et stadig økende overskudd av ufaglærte, og samtidig et underskudd på faglært arbeidskraft. Hero kompetanse ønsker å bidra til å løfte mennesker ut av kategorien ufaglært og opp i kategorien faglært, slik at de blir en ettertraktet ressurs i det norske arbeidsmarkedet. Vi støtter mennesker med kompetanseutvikling gjennom hele prosessen fra jobbsøker til ettertraktet ressursperson i arbeidslivet.


Del: