Arbeid og kommunikasjon

Kurset har som formål å utvikle deltakernes ferdigheter i kommunikasjon med tanke på norsk språk og arbeidsliv. Kurset innebærer også utarbeidelse av en konkret plan for hvordan deltakerne skal komme i arbeid og kunnskap om hvilke krav som stilles der.

Kurset går over 16 uker, og har fokus på engasjerende metoder for at deltakerne skal øve og prøve den norsken de allerede har, og utvikle seg til et nivå som gjør at de kan få utnyttet sitt potensiale i norsk arbeidsliv. Kurset inneholder følgende moduler:

  • Modul 1: Kartlegging, individuell plan og veiledning
  • Modul 2: Kommunikativ kompetanse
  • Modul 3: Min vei til arbeid
  • Modul 4: Arbeidsnorsk
  • Modul 5: Jobbsøking
  • Modul 6: IT-opplæring
  • Modul 7: Livsmestring: personlig økonomi og helse

Målgruppe for kurset

Minoritetsspråklige arbeidssøkere som ikke har gode nok språkferdigheter til å kunne framstå som kompetent og attraktiv arbeidskraft.


Del: