Arbeidslivskunnskap med norsk og arbeidspraksis

Kurset har som formål å gi deltakerne grunnleggende kompetanse om norsk arbeidsliv, det å være arbeidstaker ellerpraksisplassdeltaker og dermed være et stort steg på vei til å kvalifisere seg for arbeid i Norge. Emnene som gjennomgås skal både gi generell innsikt i norsk arbeidsliv, og være relatert til de konkrete erfaringene som deltakerne allerede har, og erverver seg i løpet av kurset. Den faglige og praktiske kompetansen vil kvalifisere dem på et nivå som vil bidra til å gjøre dem attraktive som arbeidstakere.

Kurset inneholder blant annet følgene fagområder:

 • Plikter og rettigheter i arbeidslivet
 • Informasjon om arbeidslivet og arbeidsmarkedet
 • Situasjonen på arbeidsmarkedet med vekt på de spesifikke fagområdene som deltakerne er interessert i
 • Innvandrere i arbeidslivet
 • HMS
 • Førstehjelp
 • Normer, atferd og samhandling, likestilling
 • Kommunikasjon i arbeidslivet
 • Kundebehandling / brukerbehandling / serviceinnstilling
 • Økonomi
 • Innføring i PC-bruk og relevant programvare
 • Jobbsøkingskunnskap
 • Oppmøte og fravær på arbeidsplassen
 • Forberedelse for praksis

Målgruppen for kurset:

 • Arbeidssøkere som trenger grunnkunnskap og praksis for å bli bedre kvalifisert og øke muligheter for sysselsetting
 • Deltakere i det kommunale introduksjonsprogrammet for flyktninger

Del: