Bedriftstilpasset norskopplæring

Å forstå norsk arbeidsliv og hva som kreves, er avgjørende for å lykkes i Norge. Ansatte som kan kommunisere med kunder, brukere og kolleger, får tilhørighet til virksomheten og kjenner seg hjemme i lokalsamfunnet, og trives derfor bedre og yter mer.

Vi tilbyr opplæring i arbeidsrettet norsk som vi skreddersyr til deres virksomhet og deres ansatte. Basert på de behov som virksomheten beskriver, legger vi opp et opplæringsløp som kan inneholde både muntlig norsk, lesing og skriving.

De beste basiskompetansekurs er så konkrete som mulig. Vi ønsker å integrere språkrettet opplæring i de konkrete arbeidsverktøy og rutiner som deres virksomhet benytter, eksempelvis journalføring eller servicenorsk for kundemøter. Vi integrerer også generelle tema som dere ønsker skal gjennomsyre en god kultur, det kan være spesialkunnskap som noen grupper trenger, eller et forebyggende fokus for å unngå problemer dere allerede har sett i det daglige.

I tillegg jobber vi alltid med språkutvikling i kontekst gjennom et konsept vi kaller norske koder. Å forstå norske koder er avgjørende for at dine ansatte skal yte sitt fulle potensiale og fortsette som arbeidstakere over tid. Helt konkret gjelder det å mestre det å ta imot og følge opp beskjeder og kunne gjøre avtaler og diskutere praktiske gjøremål på en klar og tydelig måte. I tillegg må man kunne forklare kolleger hvordan noe skal gjøres, og til enhver tid tilpasse eget språk til den man snakker med. Arbeidstakere må også kunne forholde seg aktivt til fagord som er knyttet til jobben, og man må kunne lytte kritisk til det som blir sagt på møter, og komme med egne innspill. Det er nødvendig at jobben utføres på en trygg måte, derfor må HMS-regler oppfattes korrekt og følges. Manglende eller uklar kommunikasjon kan føre til farlige situasjoner på arbeidsplasser.

Hvem passer det for?

Virksomheter som har arbeidstakere med behov for styrking av språklig kompetanse for å oppnå bedre kommunikasjon og bedre kvalitet i leveransene. Vi tilbyr tilpasset opplæring til alle utgangsnivåer av språklig kompetanse: det viktige er hvor du skal, ikke hvor du er på begynnelsen.


Del: