Barnehageassistent for minoritetsspråklige

Kurset skal gi praktiske og teoretiske kunnskaper som er relevante for det å arbeide i barnehage, SFO eller som assistent på barneskolen. De første 10 ukene av kurset er teori, de neste 12 ukene foregår i praksis i en egnet barnehage, aktivitetsskole eller barneskole. Dette grunnlaget skal kunne fungere som videre kvalifisering innen bransjen. Hovedmålet er at deltakerne skal komme ut i relevant, ordinært lønnet arbeid i barnehage, aktivitetsskole eller lignende. I tillegg skal kurset gi økt kompetanse om arbeidsmarkedet og ferdigheter i jobbsøking.

Kurset inneholder fagområder som forbereder deltakerne på arbeidsoppgavene i en barnehage. Viktige områder er:

 • Kjennskap til rammeplanen
 • IKT som læringsverktøy
 • Kunnskap om barnehagens rolle i samfunnet
 • Hvordan barnehagen som institusjon er organisert
 • Barns individuelle behov
 • Assistentens oppgaver i barnehagen
 • Faste oppgaver
 • Samhandling med barna (initiativ og engasjement)
 • Redskaper som formingsaktiviteter, sang og musikk, leker og aktiviteter etc.
 • Kommunikasjon og samhandling med personale og foreldre
 • Ernæring, helse og hygiene (inkludert grunnleggende førstehjelp)
 • Grensesetting og konflikthåndtering
 • Yrkesetiske problemstillinger

Målgruppe for kurset:

 • Minoritetsspråklige arbeidssøkere som ønsker å jobbe i barnehage, SFO eller som assistent på barneskole
 • Arbeidssøkere som trenger grunnkunnskap og praksis for å bli bedre kvalifisert og øke muligheter for sysselsetting i bransjen.

Del: