Barnehage/SFO-kurs for minoritetsspråklige

Målsettingen med kurset

Hovedmålsettingen med kurset er å hjelpe deltakerne med å komme ut i jobb i barnehage, skolefritidsordning eller som skoleassistent. Deltakerne kvalifiseres til ordinær ansettelse i disse yrkene og får et faglig grunnlag for videre kvalifisering innen bransjen. Kurset gir praktiske og teoretiske kunnskaper med tanke på arbeid i barnehage og lignende yrker. Deltagerne lærer å forstå og fungere i arbeidshverdagen i de aktuelle yrkene og får en forståelse av barnehagen og skolefritidsordningen sin rolle i samfunnet. Kurset inneholder også innføring i norsk arbeidsliv og yrkesnorsk.

Organisering

Kurset arrangeres for NAV, og det er de som plukker ut deltakerne. Det er 15 deltakere per kurs. Kurset går over 26 uker med 9 uker teoriundervisning i første del, etterfulgt av 17 uker praksis i barnehage/SFO med kombinasjon av teori og praksis. 

Hvem passer det for?

Målgruppen er arbeidssøkere, registrert i NAV, og med norskkunnskaper tilsvarende nivå A2 (norskprøve 2) ved oppstart.


Del: