Digitale ferdigheter

Det er stadig økende krav til ansattes digitale ferdigheter i norsk arbeidsliv. Virksomheter som skal gjennomføre omstillinger som inkluderer bruk av nye IKT-verktøy, opplever ofte utfordringer med å legge til rette for å oppdatere de ansattes digitale ferdigheter slik at de nye systemene benyttes etter intensjonen.

Vi tilbyr opplæring i digitale ferdigheter som vi skreddersyr til deres virksomhet og deres ansatte. Basert på de behov som virksomheten beskriver, legger vi opp et opplæringsløp innen digitale ferdigheter som kan inneholde alt fra helt grunnleggende og generelle digitale ferdigheter til øvelse i bedriftsinterne IKT-verktøy.

De beste basiskompetansekurs er så konkrete som mulig. Vi ønsker å integrere opplæring i de konkrete digitale arbeidsverktøy som deres virksomhet benytter, eksempelvis kasseapparat, god bruk av e-post, spesifikke HR-systemer, bestillingssystemer og liknende. Vi integrerer også generell opplæring i bruk av IKT-systemer og Office-pakken etter ønske.

Hvem passer det for?

Virksomheter som har arbeidstakere med behov for styrking av digital kompetanse for å oppnå mer presis bruk av IKT-verktøy og bedre kvalitet i leveransene. Virksomheter som skal gjennomføre omstillinger som inkluderer bruk av nye IKT- verktøy


Del: