Helsefagarbeider – Eksamensforberedende kurs for praksiskandidater

De virksomheter vi samarbeider med om gjennomføring av basiskompetansekurs kan få tilbud om et påbyggingskurs som fører deres ansatte hele veien frem til privatisteksamen. Når denne prøven er bestått, kan de ansatte gå opp til praktisk fagprøve og få fagbrev når de har tilstrekkelig praksiserfaring, normalt 5 år. Bestått privatisteksamen reduserer kravet til praksis med opp til 18 måneder, slik at veien til fagbrev blir kortere.

Kurset har et klart fokus på å innøve de ferdigheter som kreves for å bestå eksamen. Vi jobber med løsning av tidligere eksamensoppgaver og de ferdigheter som kreves for å løse disse på en god måte. Vi følger fagets tre hovedområder:

Helsefremmende arbeid

Hovedområdet handler om hva levevaner, fysisk aktivitet og kosthold betyr for å forebygge sykdom og fremme fysisk og psykisk helse. Det handler videre om profesjonell helsehjelp, pleie, omsorg og aktiviteter som fremmer mestring, helse, trivsel og livskvalitet.

Kommunikasjon og samhandling

Hovedområdet handler om hvordan kommunikasjon med mennesker kan fremme helse og sosial utvikling. Empati, respekt og toleranse som grunnleggende verdier for den enkeltes selvfølelse og integritet står sentralt.

Yrkesutøvelse

Hovedområdet handler om hvordan det helhetlige menneskesyn kan ivaretas. Planlegging, gjennomføring, dokumentasjon og vurdering av eget arbeid inngår i hovedområdet. Det handler videre om relevant regelverk og yrkesetiske retningslinjer. Helsefagarbeiderens rolle og ansvar i samarbeid med andre yrkesgrupper står sentralt.

Hero Kompetanse tilbyr kursgjennomføring hos arbeidsgiver eller i våre lokaler.

Pris kr 45.000 per gruppe av maksimum 15 deltakere. Prøveavgift inngår ikke i prisen

Hvem passer det for?

Kurset passer for deg som ønsker å jobbe med praktisk pleie, omsorg og miljøarbeid. Fullført og bestått opplæring fører frem mot fagbrev.


Del: