IKT-kurs, nivå 1

Gjennom IKT-kurset skal deltakerne på nivå 1 opparbeide seg en trygghet i bruk av data som verktøy, og kunne benytte grunnleggende verktøy og funksjoner for å løse faktiske oppgaver de står overfor i sitt nye hverdagsliv. Internett kan brukes for å orientere seg om aktuelle temaer og om ulike organisasjoner, og for å opparbeide seg kunnskap om yrkeslivet og samfunnet i Norge. Det vil også senere i deltakernes løp mot full integrasjon i Norge våre et svært viktig verktøy for å få utvidet nettverket sitt, komme i kontakt med potensielle arbeidsgivere og søke ordinære jobber. Deltakerne vil også få assistanse i å finne frem til offentlige nettjenester og å bruke nettbank.

Deltakerne skal gjennom kurset få opplæring i følgende punkter:

 • Kjenne igjen og bruke grensesnittløsninger (ikoner, knapper)
 • Følge anbefalte rutiner for trygg og sikker bruk av utstyr og tjenester
 • Følge anbefalinger i forhold til ergonomi
 • Ta i bruk enkle digitale verktøy og tjenester etter instruksjon / veiledning
 • Bruke informasjonskilder
 • Hente relevant informasjon fra en kjent digital kilde
 • Motta og bearbeide IKT-basert informasjon
 • Sende informasjon til en eller flere brukere
 • Bruke kildekritikk og ha kunnskap om opphavsrett
 • Skrive inn og redigere informasjon for å få tilgang til digitale tjenester
 • Identifisere og rette enkle feil
 • Bruke tekstbehandlingsverktøy

Målgruppe for kurset:

IKT-kursene nivå 1 er tilpasset deltakere i introduksjonsprogrammet for flyktninger uten forkunnskaper i bruk av digitale verktøy, og med lavt norsknivå.

Gruppene er sammensatt både med hensyn til formalbakgrunn, alder, kjønn, og bakgrunn for øvrig. Den totale opplæringen er fleksibel og differensiert, slik at det er rom for individuell tilpassing.


Del: