IKT–kurs, nivå 2

Gjennom IKT-kurset skal deltakerne opparbeide seg en trygghet og solid kompetanse i bruk av data som verktøy på norskspråklig plattform. De vil lære seg å bruke data som verktøy i norsk arbeidsliv, og for å løse faktiske oppgaver de står overfor i sitt hverdagsliv. Deltakerne skal kunne bruke e-post og orientere seg på NAV sin hjemmeside, samt oppdatere CV-en sin på Min side. Internett kan brukes for å orientere seg om aktuelle temaer og om ulike organisasjoner, og å opparbeide seg kunnskap om yrkeslivet og samfunnet i Norge. Det vil også være et svært viktig verktøy for å få utvidet nettverket sitt, komme i kontakt med potensielle arbeidsgivere og søke ordinære jobber. Deltakerne vil også få assistanse i å finne frem til offentlige nettjenester og å bruke nettbank.

Deltakerne skal gjennom kurset få opplæring i følgende punkter:

 • På egenhånd ta i bruk nye digitale verktøy og tjenester
 • Følge anbefalte rutiner for lagring av informasjon
 • Forstå og ivareta egen sikkerhet gjennom rutiner for trygg og sikker bruk med særlig vekt på personvern og informasjonssikkerhet
 • Velge ut og bruke egnede informasjonskilder, og ta hensyn til opphavsrett
 • Benytte IKT til å søke, finne og bruke informasjon som er relevant
 • Vurdere informasjon fra digitale kilder med særlig vekt på kildekritikk
 • Vurdere innhold og rette feil
 • Skrive inn, formatere og redigere informasjon til et bestemt formål, med for eksempel tekstbehandlingsverktøy
 • Presentere informasjon for en bestemt målgruppe
 • Bruke og produsere regnearkmodeller for presentasjon av beregninger
 • Finne og bruke presentasjonsverktøy med multimedialt innhold

Målgruppen for kurset:

IKT-kurset nivå 2 er tilpasset deltakere i introduksjonsprogrammet for flyktninger som har grunnleggende IKT-kunnskaper og som bruker internett jevnlig.

Gruppene er satt sammen både med hensyn til formalbakgrunn, alder, kjønn, og bakgrunn for øvrig. Den totale opplæringen er fleksibel og differensiert, slik at det er rom for individuell tilpassing.


Del: