Muntlig språktrening, nivå 1

Kurset har som mål å gjøre deltakerne språklig rustet til å kunne nyttiggjøre seg av tiltak mot jobb eller videre utdanning. Opplæringen er tilpasset den enkelte og har varierte arbeidsmetoder. Hovedfokus er på å styrke deltakernes evne til å kommunisere på muntlig norsk ved å lære ord og uttrykk de vil kunne få bruk for i arbeidslivet og i aktiv samfunnsdeltakelse. For å tilpasse nivå og individuelle læringsmål til den enkelte deltaker tar vi utgangspunkt i VOX’ kompetansemål for muntlig kommunikasjon.

Opplæringen fokuserer på ord og uttrykk til bruk i arbeids- og samfunnslivet:

 • Et godt førsteinntrykk
 • Kroppsspråk og kultur
 • Gi beskjed og ta i mot beskjed
 • Pauseprat
 • Hva snakker vi ikke om i en arbeidssetting?
 • Innlæring av vokabular i grunnleggende arbeidsnorsk
 • Terminologi tilknyttet ulike bransjer
 • Øvelse i mestring av vanlige arbeidssituasjoner
 • Familie og hverdag
 • Innkjøp
 • Finne veien
 • Språklige bilder, ordtak og uttrykksformer

Målgruppe for kurset:

Kurs i muntlig språktrening nivå 1 skal være tilpasset deltakere som har behov for opplæring i muntlig norsk på et lavt nivå.

Deltakerne kan ha ett eller flere av følgende kjennetegn:

 • Ingen eller liten skolebakgrunn
 • Sen læringsprogresjon
 • For lavt nivå i norsk til at de kvalifiserer for språkpraksis og / eller arbeidspraksis.
 • Behov for å praktisere norsk muntlig

Gruppene er sammensatt både med hensyn til alder, kjønn og bakgrunn for øvrig. Den totale opplæringen er fleksibel og differensiert, slik at det er rom for individuell tilpassing.


Del: