Praksisbasert opplæring for minoritetsspråklige

Dette er kurset har fokus på tidlig formidling til arbeidspraksis, senest etter åtte uker. Deltakerne vil trene opp arbeidsrelevante basisferdigheter gjennom arbeidspraksis og kurset har en varighet på 22 uker. Det vil bli laget en opplæringsplan i samarbeid med arbeidsgiver for at deltakeren så raskt som mulig skal mestre arbeidet og kunne bli ordinært ansatt. Det vil være mulig med yrkesnorskundervisning gjennom hele perioden og trening på basisferdigheter ved kurssenteret. Kurset inneholder følgende moduler:

  • Modul 1: Kartlegging, individuell plan og veiledning
  • Modul 2: Basiskompetanse
  • Modul 3: Jobbsøkerkompetanse
  • Modul 4: Arbeidslivskompetanse
  • Modul 5: Arbeidspraksis med oppfølging

Hvem passer det for:

Minoritetsspråklige arbeidssøkere som er motiverte for og klare for å begynne i jobb, og som søker arbeid med lavere kompetansekrav.


Del: