Studiekompetanse og forkurs

Vi tilbyr kurs i generell studiekompetanse tilpasset minoritetsspråklig deltagere. Fagene er norsk

(Vg 1, Vg 2 og Vg 3) og engelsk både skriftlig og muntlig. Kursene er forberedelse til å gå opp som privatist.

Vi har lang erfaring med kurs for minoritetsspråklige og har dyktige og dedikerte lærere. Undervisningen foregår på dagtid og følger skoleårets fri- og feriedager.

Kurslokalene er lokalisert i Oslo og Stavanger.

Ta kontakt med Hero Kompetanse Oslo på tlf: 917 13 808 eller i Stavanger på tlf 990 15 546.

Pris og finansiering

Norsk kurset koster kr 24 000,- og engelsk kurset kr 17 000,-

Kursene er godkjent av Statens Lånekasse for utdanning. Deltagerne får hjelp av oss til å søke om lån og stipend. Deltagerne melder seg opp til eksamen på Privatistweb.no, noe vi hjelper deltagerne med.

Kursforberedelse

Dersom dette er aktuelt tar man kontakt med Hero Kompetanse i Oslo eller Stavanger og avtaler et møte. Her gis det informasjon om kurset og man tar en norsktest og en engelsktest for å få kartlagt om man er på ønsket språknivå. De som ikke består testen kan få tilbud om et forkurs for å styrke språkferdighetene.

Deltagerne må være på nivå B1 som et minimum for å kunne klare å følge med på undervisningen.

Kursoppstart for nye kurs er mandag 17 august 2020.

Hvem passer kurset for?

Dette er kurs som retter seg mot personer som har videregående utdanning fra sitt hjemland men som ikke får utdanningen godkjent eller oppfyller kravene for å komme inn på Universitet i Norge


Del: