Våre verdier

Hero Kompetanse igangsetter opplæring i nært samarbeid med kommuner/NAV/ intro og virksomheter. Vi vektlegger dialog for å skape tillit og progresjon.

Åpenhet
Hero Kompetanse skal være åpne for samarbeid og tolerante i møte med alle mennesker uavhengig av etnisk bakgrunn, funksjonsevne, kjønn, seksuell legning, alder og religion. Vi er ærlige om de krav og forventninger arbeidslivet setter og de muligheter den enkelte har. Vår åpenhet er regulert gjennom landets lovverk og internasjonale menneskerettigheter.

Likeverd
Vi er forskjellige og har rett til å være forskjellige med respekt for menneskets ukrenkelige verdi. Både ledere og ansatte ser ulikheter som en styrke for organisasjonen. Medarbeidere, kunder og samarbeidspartnere skal oppleve forutsigbarhet, respekt og trygge rammer.

Profesjonalitet
Hero Kompetanse AS er en profesjonell tjenesteyter som har klare mål for våre tiltak. Vi er opptatt av kvalitet i ansettelser og arbeidsprosesser.
Hero Kompetanse jobber etter felles standarder og utvikler en felles forståelse av hva som er gode løsninger. Vi er direkte og utholdende når vi speiler muligheter og forventninger i arbeidslivet. Våre samarbeidspartnere skal kunne stole på oss og kjenne oss som positive, dyktige og løsningsorienterte.
Hero Kompetanse tilbyr integrasjonskompetanse til virksomheter. Vi har innsikt og kan gi praktisk veiledning i møte med minoriteter og mennesker som ikke kjenner de krav, kultur og jobbkoder som er grunnleggende i norsk arbeidsliv. Vi ønsker å bidra til at virksomheter oppnår effektiv ledelse med produktive og trygge ansatte.